🔸فرآیند ثبت درخواست مراكز شش گانه فني و تخصصي كشاورزي و منابع طبيعي غيردولتي از طریق سامانه خدمات الکترونیکی سازمان نظام مهندسی کشاورزی (سانکا)، الکترونیکی شد.

🔸به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم به نقل از معاونت آموزشی، فنی و پژوهشی سازمان مرکزی، با توجه به فراهم شدن بستر اجراي موضوع مذكور در سامانه سانكا، صاحبان مراكز فني و تخصصي كشاورزي و منابع طبيعي بایستی برای دریافت تابلو و پروانه فعاليت، با مراجعه به سامانه یاد شده اطلاعات و مدارک مورد نیاز را بارگذاری نمایند.

🔸شایان ذکر است سازمان نظام مهندسی در دوره پنجم فعالیت، با رویکردی جدید و مردمی کردن امور و تجدید نظر در سیاست های آموزشی قبلی، رویکرد آموزشی را از آموزش های “ادبیات محور” به آموزش های “مهارت محور” تغییر داده و در اجرای این سیاست دستورالعمل مراکز فنی و تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی غیر دولتی را در شورای مرکزی به تصویب رسانده است.

⛓لینک سامانه:
http://www.sanka.agrieng.org/index.php?Component=bahrebardar4