شرکت سرمایه گذاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی سیستان و بلوچستان
05433223851-2
شنبه-چهارشنبه: 07:00 - 15:00

با شرکت در دوره های تخصصی و آموزشی سازمان می توانید از دانش و تخصص بهترین اساتید و جدیترین متد روز دنیا آگاه شوید.

دوره آموزشی پرورش زنبور عسل

آغاز دوره از اول آبان

با هم ما را کشف پتانسیل 

جهت بت نام تماس بگیرید

دوره آموزشی فرآوری خرما

آغاز دوره از اول آبان

با هم ما را کشف پتانسیل 

جهت بت نام تماس بگیرید

دوره آموزشی پرورش زنبور عسل

آغاز دوره از اول آبان

با هم ما را کشف پتانسیل 

جهت بت نام تماس بگیرید