شرکت سرمایه گذاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی سیستان و بلوچستان
05433223851-2
شنبه-چهارشنبه: 07:00 - 15:00

شماره مرکز : 18
مدیر مرکز : محمد رضا سیدزاده
زمینه فعالیت : تخصصی چندمنظوره، عرضه نهاده ها و تجهیزات کشاورزی، باغبانی، دامپروری، زراعت و باغبانی
تخصص های مرکز : هندسی زراعت و اصلاح نباتات، تولیدات دامی، پرورش طیور، مهندسی تولیدات گیاهی، مهندسی آب و خاک
شهرستان جالق
09021474500