شرکت سرمایه گذاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی سیستان و بلوچستان
05433223851-2
شنبه-چهارشنبه: 07:00 - 15:00

شماره مرکز : 20
مدیر مرکز : محمد قاسم حسين بر
زمینه فعالیت : امور اراضی
تخصص های مرکز : ترویج و آموزش کشاورزی
سراوان-خیابان انقلاب -نبش انقلاب 10
09159983110