شرکت سرمایه گذاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی سیستان و بلوچستان
05433223851-2
شنبه-چهارشنبه: 07:00 - 15:00

شماره مرکز : 2
مدیر مرکز : ملیحه خدادادی حسینی
زمینه فعالیت : صدور مجوز و پروانه واحدهای تولیدی و خدماتی بخش کشاورزی و امور مرتبط
تخصص های مرکز : مهندسی مرتع و آبخيزداري، توليد و بهره برداری از گياهان دارویی و معطر، منابع طبیعی، تکثیر و پرورش آبزیان
زهك-مركزی - زهک - خیابان 22 بهمن - ضلع شرقی میدان استاندارد
09379279310