شرکت سرمایه گذاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی سیستان و بلوچستان
05433223851-2
شنبه-چهارشنبه: 07:00 - 15:00

 

پروانه بهره برداری:
سندی است که پس از اتمام عملیات احداث و تجهیز طرح و تطابق با طرح تأیید شده اولیه، جهت آغاز فعالیت در امر تولید صادر می شود.
پروانه تأسیس:
سندی است که پس از ارائه مدارک مثبته مورد نیاز و در صورت داشتن شرایط لازم، برای احداث گلخانه در قطعه زمین مورد تأیید صادر می شود.

مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه ها عبارتند از :

متخصصان ما سیستم را نصب می کنند

لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.

ما ارائه دهنده اکسپلورر تمام جرثقیل ها هستیم

لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.

مزایای اصلی خدمات

لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.

مدارک مربوط به زمین

- در مورد اراضی دارای سند مالکیت ارائه بنچاق، اصل اسناد مالکیت به همراه یک نسخه تصویر آن (فتوکپی برابر اصل مدارک) ضروری است.
- در مورد اراضی استیجاری، ارائه اجاره نامه رسمی غیرقابل فسخ به مدت حداقل 10 سال که به این منظور صادر و تنظیم گردیده است (یک نسخه تصویر برابر اصل آن)
- تبصره 1: در مورد زمین های اوقافی و آستانه ا ی مدت و موضوع اجاره بر اساس نظریه اداره اوقاف شهرستان یا استان مربوطه تعیین می گردد.
- تبصره 2: در مورد اراضی فاقد سند مالکیت (اراضی واگذاری مدیریت امور اراضی و منابع طبیعی) مدارک واگذاری و موافقت نامه اجرای طرح توسط ارگان های ذیربط الزامی است.
- تبصره 3: با توجه به اینکه احداث گلخانه ها تغییر کاربری محسوب نمی شود لذا در راستای تبصره 4 الحاقی به ماده یک قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، رعایت ضوابط زیست محیطی و رعایت بخشنامه 87399/020/53 مورخ 14/09/89 سازمان امور اراضی ضروری می باشد.
- یک نسخه از انحصار وراثت در مورد زمین های موروثی دال بر مالکیت متقاضی و ارائه وکالت نامه بلاعزل از سایر وراث به متقاضی و همچنین اجاره نامه محضری مدت دار
- ارائه تعهد نامه محضری به منظور عدم ساخت بناهای غیر مجاز و عدم تغییر کاربری اراضی به مدیریت امور اراضی استان
- ارائه پاسخ مثبت استعلام های مورد نیاز
- ارائه کروکی تأیید شده توسط مهندس ناظر سازمان نظام مهندسی استان جهت تعیین دقیق مکان احداث گلخانه یا واحد قارچ خوراکی با رعایت حریم های مربوطه
- زمین متقاضی باید دارای اسناد مثبته و فاقد معارض باشد.
- درخصوص اراضی واگذاری از سوی هیأت های هفت نفره واگذاری زمین یا کمیسیون ماده 31 و 32 قانون واگذاری اراضی ملی و دولتی، ارائه صورتجلسه واگذاری زمین و همچنین نقشه و کروکی مورد نظر جهت صدور پروانه الزامی است.
- تبصره 4: امکان احداث واحدهای پرورش قارچ دکمه ای در زمین های استیجاری وجود ندارد.

مدارک مربوط به شناسائی محل
مدارک مربوط به تأمین آب
مدارک مربوط به تأمین انرژی
برق
گاز
نفت گاز (گازوئیل)
مدارک مربوط به متقاضی صدور پروانه برای تولید محصولات گلخانه ای یا قارچ های خوراکی

img_divider