شرکت سرمایه گذاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی سیستان و بلوچستان
05433223851-2
شنبه-چهارشنبه: 07:00 - 15:00

شماره مرکز : 23
مدیر مرکز : محمدعلی کوهستانی
زمینه فعالیت : تخصصی چندمنظوره، عرضه نهاده های کشاورزی (انواع خاک و خاک های پوششی)، شیلات، باغبانی، عرضه نهاده ها و تجهیزات دامی
تخصص های مرکز : باغبانی، بهداشت مواد غذایی با منشأ دامی، خاکشناسی، شیلات
فنوج - بلوار شهرداری - رو به روی مدیریت جهاد کشاورزی
09155479950