شرکت سرمایه گذاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی سیستان و بلوچستان
05433223851-2
شنبه-چهارشنبه: 07:00 - 15:00

شماره مرکز : 15
مدیر مرکز : فرزانه فرهادی ملاشاهی
زمینه فعالیت : تخصصی چندمنظوره، صدور مجوز و پروانه واحدهای تولیدی و خدماتی بخش کشاورزی و امور مرتبط، عرضه نهاده ها و تجهیزات کشاورزی، اقتصادی و بازرگانی کشاورزی
تخصص های مرکز : اقتصاد کشاورزی، گياه پزشکی، شیلات، مهندسی زراعت و اصلاح نباتات، بهداشت مواد غذایی با منشأ دامی
شهرستان هامون، ساختمان اداری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان
09031421613