شرکت سرمایه گذاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی سیستان و بلوچستان
05433223851-2
شنبه-چهارشنبه: 07:00 - 15:00

شماره مرکز : 16
مدیر مرکز : ابراهیم پهلوان
زمینه فعالیت :تخصصی چندمنظوره، صدور مجوز و پروانه واحدهای تولیدی و خدماتی بخش کشاورزی و امور مرتبط، عرضه نهاده ها و تجهیزات کشاورزی، عرضه نهاده های دامی (خوراک دام، طیور و آبزیان)
تخصص های مرکز : اقتصاد کشاورزی، گياه پزشکی، مهندسی آب و خاک، شیلات، علوم دامی، مهندسی زراعت و اصلاح نباتات
شهرستان هیرمند روبه روی مسجد حضرت ابوالفضل
09158560477