شرکت سرمایه گذاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی سیستان و بلوچستان
05433223851-2
شنبه-چهارشنبه: 07:00 - 15:00

شماره مرکز : 1
مدیر مرکز : صفيه رحيمي دادكان
زمینه فعالیت : صدور مجوز و پروانه واحدهای تولیدی و خدماتی بخش کشاورزی و امور مرتبط
تخصص های مرکز : مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها، علوم باغبانی، مهندسی منابع طبیعی، تولیدات دامی، حشره شناسي كشاورزي
ایرانشهر-خیابان امام خمینی روبروی بانک ملی مرکزی پاساژ والفجر طبقه دوم
09150308893