شرکت سرمایه گذاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی سیستان و بلوچستان
05433223851-2
شنبه-چهارشنبه: 07:00 - 15:00

شماره مرکز : 11
مدیر مرکز : رابیه حسین زائی
زمینه فعالیت : تخصصی چندمنظوره، صدور مجوز و پروانه واحدهای تولیدی و خدماتی بخش کشاورزی و امور مرتبط
تخصص های مرکز : تولید دانه های روغنی، بهداشت مواد غذایی با منشأ دامی، مهندسی آب و خاک، مكانيزاسيون كشاورزي
ایرانشهر - بمپور - خیابان امام خمینی پایین تر از پایگاه بسیج رو به روی باغ خالصه
09159554022