شرکت سرمایه گذاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی سیستان و بلوچستان
05433223851-2
شنبه-چهارشنبه: 07:00 - 15:00

شماره مرکز : 8
مدیر مرکز : بهارگاهان
زمینه فعالیت : تخصصی چندمنظوره
تخصص های مرکز : زراعت، تولیدات دامی
سراوان- خیابان انقلاب- جهاد کشاورزی - ساختمان شماره 2
09155432698