شرکت سرمایه گذاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی سیستان و بلوچستان
05433223851-2
شنبه-چهارشنبه: 07:00 - 15:00

شماره مرکز :9
مدیر مرکز : محمد دهانی گنک
زمینه فعالیت : صدور مجوز و پروانه واحدهای تولیدی و خدماتی بخش کشاورزی و امور مرتبط، تخصصی چندمنظوره، عرضه نهاده ها و تجهیزات کشاورزی، عرضه نهاده های دامی (خوراک دام، طیور و آبزیان)، مکانیزاسیون کشاورزی
تخصص های مرکز : علوم باغبانی، مهندسی علوم کشاورزی، گياه پزشکی، ترویج و آموزش کشاورزی، بهداشت مواد غذایی با منشأ دامی، مهندسی زراعت و اصلاح نباتات، مهندسی آب، شیلات، مهندسي توليدات گياهي، علوم باغبانی
سيب و سوران-مركزي - سوران - خیابان امام خمینی - مدیریت جهادکشاورزی
09159989195