شرکت سرمایه گذاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی سیستان و بلوچستان
05433223851-2
شنبه-چهارشنبه: 07:00 - 15:00

شماره مرکز : 4
مدیر مرکز : حیدر جنانی
زمینه فعالیت : بخش کشاورزی و امور مرتبط، تخصصی چند منظوره، عرضه نهاده ها و تجهیزات کشاورزی، امور اراضی
تخصص های مرکز : مهندسی علوم کشاورزی، گیه پزشکی، فرآورده های چند سازه چوب، علوم دام
زابل-بلوار دولتی مقدم، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان زابل
09308582668