شرکت سرمایه گذاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی سیستان و بلوچستان
05433223851-2
شنبه-چهارشنبه: 07:00 - 15:00

شماره مرکز : 12
مدیر مرکز : سرمایه گذاری کشاورزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی
زمینه فعالیت : تخصصی چندمنظوره، عرضه نهاده ها و تجهیزات کشاورزی
تخصص های مرکز : علوم باغبانی، مهندسی زراعت و اصلاح نباتات، تولید و پرورش گل و گیاهان زینتی، علوم دامی، گياه پزشکی، آبیاری و زهکشی
زاهدان - تقاطع مصطفی خمینی و فردوسی جنب فروشگاه جهاد کشاورزی
09364811167