شرکت سرمایه گذاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی سیستان و بلوچستان
05433223851-2
شنبه-چهارشنبه: 07:00 - 15:00

مهندس مشاور

شخص حقوقی و حقیقی است دارای رتبه و صلاحیت حرفه ای مشاوره ای مرتبط از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری یا سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی که به منظور طراحی و راهبری پروژه احداث، بهسازی و نوسازی و توسعه از سوی نظام مهندسی به متقاضی معرفی می گردد.

ارائه خدمات مشاوره ای توسط کارشناسان خبره در زمینه کسب و کارهای تولیدی

پرورش ماهیان زینتی، زنبوداری، پرورش حشرات، پرورش ماهی در قفس، پرورش و تکثیر جلبک های دریایی، احداث باغات (پسته و ...)، کشت گیاهان دارویی و ادویه ای و ...

مزایای اصلی خدمات

 

ایجاد تحول در ترویج یافته های علمی و ارائه خدمات متناسب با نیاز کشاورزان
   افزایش توان فنی و کارشناسی در مزارع و واحدهای تولیدی
 به منظور فراهم آوردن زمینه حضور فارغ التحصیلان بخش کشاورزی
* به منظور فراهم آوردن زمینه حضور فارغ التحصیلان بخش کشاورزی
* افزایش پوشش خدمات ترویج مشاوره ای کشاورزی برای تولیدکنندگان  و بهره برداران کشور

img_divider