بیش از ۶٠ درصد خرمای نخلستان های ایرانشهر برداشت شد

مدیر جهاد کشاورزی ایرانشهر گفت: کار برداشت خرما از نیمه دوم مرداد ماه در سه هزار و ٧٣٠ هکتار از نخلستان های این شهرستان آغاز و همچنان ادامه دارد.

ادامه متن..